Kalundborg - Jyderup (21 km).
På strækningen Kalundborg - Jyderup kører også de ordinære DSB tog.
1. Fra Kalundborg station kan man, på den anden side af fjorden, se Asnæsværket der levere strøm til store dele af sjælland. På Asnæsværket er et arbejdshold ved at restaurere Vestsjællands Veterantogs damplokomotiv OHJ 38.

Asnæsværket
Asnæsværket

2. Når toget forlader Kalundborg kan man, ved at kigge tilbage mod byen, se den enestående 5 tårnede kirke som er Kalundborgs vartegn.

Den femtårnede Vor Frue kirke i Kalundborg
Den femtårnede Vor Frue kirke i Kalundborg

3. Samtidig passeres, på togets højre side, fabrikskomplekset der huser Novo Nordisk. Her begynder "opstigningen" mod Værslev og lokomotivet må knokle for føden.

Kort over Vestsjælland
Køreplaner
Lej et tog
Billedgalleri
4. Lidt længere fremme kan man, ved at kigge mod horisonten i syd - vestlig retning, se Statoils raffinaderi og længere til højre Asnæsværket.

Tømmerup kirke
Tømmerup kirke

5. Samtidigt kan man på togets venstre side (nordlig retning) se Tømmerup kirke.

6. Ca. 5 km fra Kalundborg kører toget igennem Værslev station. Tidligere var her stor aktivitet, men i dag fungerer stationen kun som et krydsningsspor. I sydlig retning udgik banen til Slagelse over Jerslev og Høng. Denne bane blev lukket i 1971. I nordøstlig retning udgik privatbanen til Hørve. Denne bane lukkede allerede i 1957. I nordlig retning ses hovedgården Birkendegård, der huser et landbrugsmuseum.

7. Et par km før Svebølle passeres landsbyen Viskinde på togets venstre side. Viskinde havde sit eget trinbræt men det blev nedlagt i 1962.

Se også strækningerne:
Slagelse - Gørlev
Høng - Stenlille
Nykøbing Sj. - Asnæs


© Vestsjællands Veterantog
8. Kort efter Svebølle stiger banen igen op mod skoven omkring Jyderup og lokomotivet er igen på hårdt arbejde. Lidt uden for Svebølle passeres en lille sø på togets højre side. Søen er opstået i forbindelse med grusgravning inden for de sidste par år. Kort efter passeres på samme side, stedet hvor sporet gik ind til Avnsøgård grusgrav. Her hentede DSB i mange år grus og sten til sporarbejdet. Sporet blev fjernet for et par år siden.

Den kunstige sø mellem Svebølle og Jyderup
Den kunstige sø mellem Svebølle og Jyderup

9. Gården Astrup ligger ca. 4 km efter Svebølle. Den gamle del af gården ligger på højre side af sporet. Herfra kan man også være heldig at få et glimt af Skarresø der ligger midt i skovene omkring Jyderup.

Bjergsted skov ved Jyderup
Bjergsted skov ved Jyderup

10. De sidste kilometer ind til Jyderup går gennem Bjergsted skov.