DSB K 564 på vej til Gørlev juli 2006
      Vestsjællands Veterantog arbejder på at bevare og restaurere historiske vogne og lokomotiver til veterantogskørsel på Vestsjælland.

Overskuddet fra veterantogskørslen går til istandsættelse af vogne og lokomotiver. Vi modtager ingen offentlig støtte, men har en række sponsorer der støtter os økonomisk og på andre måder.

Vestsjællands Veterantog er stiftet i 1978 under navnet D-maskine gruppen. Navnet blev ændret i foråret 2006 for bedre at signalere gruppens aktiviteter.
I 2011 blev Vestsjællands Veterantog fusioneret med Skælskørbanen der lukkede grundet ønsket om en natursti på den gamle strækning.
Vestsjællands Veterantog er en del af Danmarks ældste og eneste landsdækkende jernbaneklub, Dansk Jernbane-klub (DJK). Gruppen har i dag ca. 20 aktive medlemmer.
Veterantoget Hos Vestsjællands Veterantog har vi flere tidstypiske tog: Fx et DSB sidebanedamptog med rystevogne anno 1951. Sådan så nogle af togene ud på f.eks. Nordvest banen (Roskilde- Kalundborg) og Slagelse - Værslev banen i starten af 50`erne.

Et andet er et privatbanemotortog anno 1926. VNJ M2 har kørt hos Varde-Nr. Nebel-Jernbane frem til 1960, LNJ M4 kommer fra Lyngby-Nærum-Jernbane og blev også hensat i 1960.

For at veterantoget må kører på de almindelige jernbanestrækninger, er køretøjerne sat i stand, så de overholder de tekniske krav der er fastsat i Veterantogsbestemmelserne.

Personalet har også gennemgået uddannelser, f.eks. til damplokomotivfører, motorfører eller togbetjent, efter regler der kontrolleres af Trafikstyrelsen. Alt dette og omhyggelig planlægning, gør det muligt at kører veterantog på samme strækninger som de moderne tog kører på.

Når veterantoget kører, er der ca. 40 personer der skiftes til at være personale på toget.
Vestsjællands Veterantog:
Jan Bo Pedersen (driftsbestyrer),
Kristinevej 26 B, 4573 Højby.
Telefon 23 40 96 26
E-mail:

Personalet søndag d. 7. august 2011 i Kalundborg


© Vestsjællands Veterantog
                 
Motortoget foran sukkersiloerne i Gørlev

Arbejdsholdene
Vestsjællands Veterantog har arbejdshold i Høng remise og på Asnæs Værket.

9 af Høng holdets medlemmer foran CR 3622 juli 2007

Om lørdagen er der flere arbejdshold, et af dem arbejder på at restaurer diesellokomotivet OHJ 24, der fik skader ved en brand i 2005.
Desuden er der arbejdshold for banearbejde, damplokomotiv og personvogne, samt bygninger.
De fleste søndage er der et hold der restaurere og reparere triangelmotorvogne, skinnebusser eller rangertraktorer. Grundet arbejde aftales der indbyrdes hvornår man er der.
Det sidste sted vi har et arbejdshold er i Kalundborg, der er man i gang med en revisionen af klubbens andet damplokomotiv, OHJ 38, der er ved at blive lavet så det kan bruges i drift når K564, klubbens kørende damplokomotiv, løber ud for revision.

Alt arbejdet foregår ulønnet og frivilligt, da det er interessen der driver værket.
Vestsjællands Veterantog er tilsluttet Danske Veterantogsoperatøres Fællesrepræsentation, DVF.