Kan alle leje et tog?
Ja, alle kan leje et tog. Vi har kørt særtog til bryllup, konfirmation, fødselsdag, juletog, jubilæumstog, for foreninger, børnehaver og firmaer.

Hvor kører I?
VSVT kan køre hvor der er jernbaneskinner, dog ikke på strækningen København-Roskilde-Korsør hvor der kører højhastighedstog.

Hvad koster det at leje et tog?
Prisen afhænger af hvor dit arrangement skal finde sted, og hvor langt det skal være. Ring og få et tilbud der matcher netop dine ønsker.

Hvor mange kan der være i toget?
Damptoget har 172 siddepladser.
Motortoget har 70 siddepladser.

Kan I medtage cykler, barnevogne og klapvogne?
Ja, i damptoget er der en rejsegodsvogn, mens der i motortoget kun er førerrummene.

Må man medtage hund?
Ja, hunde må medtages når den rejsende har kontrol over hunden og de ikke er på sæderne.

Er der varme i vognene?
Ja, i damptoget er der dampvarme i alle vognene så der også kan køres om vinteren, mens der kun er varme i den ene motorvogn.

Kan man købe noget i toget?
Ja, i damptoget er der en cafevogn med i toget hvor der sælges kaffe, kage, øl og vand samt souvenirs. Der kan på nogle dage købes souvenirs i motortoget.

Kan man betale med Visa-Dankort?
Nej, veterantoget illustrerer en tid hvor der ikke fandtes betalingskort. Derfor modtager vi ikke betalingskort i toget.
    Må medbragt mad spises i toget?
Ja, dog ikke i cafevognen. Denne vogn er forbeholdt rejsende der har købt salgsvarer her.

Er der toilet i toget?
Ja, i damptoget er 2 af vognene er udstyret med toilet som da vognene blev bygget, men der er ikke noget Toilet i motortoget.

Hvor gammelt er toget?
Vores damplokomotiv, DSB K 564 er fra 1899, og vognene dertil er fra 1920erne.
Vores motortog består af, VNJ M2 der er fra 1926 og LNJ M4 der er fra 1927.

Hvad skal toget illustrere?
Damptoget illustrerer et typisk DSB sidebanetog fra 1950erne, personalets uniformering svarer også til denne periode.
Motortoget illustrerer et tidstypisk privatbane motortog anno 1926.

Får VSVT støtte fra kulturelle institutioner
eller fra det offentlige?

Nej, vi modtager ikke offentlig støtte af nogen art. Penge til vedligeholdelse, istandsættelse og drift, tages fra foreningens overskud ved kørsel med toget. Derudover søges der midler hos fonde og private bidragsyder.

Får personalet løn, og hvor meget?
Nej, personalet er ulønnet, og arbejdet med vedligeholdelse og kørsel er en hobby.

Hvordan kan man deltage i VSVT?
Kontakt os ved at sende en mail, eller ved at ringe eller skrive til en af vores kontaktadresser. Vi kan bruge alle der vil være med til at få togene på skinner. Du bestemmer selv for megen tid du vil bruge, og hvilke arbejdsopgaver du vil deltage i.

Fandt du ikke svaret på dit spørgsmål?
Så kontakt os gerne:


© Vestsjællands Veterantog