Personvogn   DSB Cy 4640
Vognen blev bygget som 2. kl. storrumsvogn af Scandia 1923 og blev i 1986 solgt til DJK/VSVT.

Vognen, som let kan kendes udefra på de mange små vinduer, var oprindeligt indrettet med plyssofaer. Ryggen på sofaerne kunne vendes så man altid kunne sidde i køreretningen. I midten af vognen var der toilet i den ene side og i den anden side et lille toilet med håndvask. For at afbøde lidt på den rystende gang i sporet fik vognen "ungarske hjælpefjedre", som dog viste sig ikke at afhjælpe problemet helt. I trediverne blev vognen nedrykket til 3. kl. og senere blev plyssofaerne skiftet ud med lavryggede lædersofaer.

I 1961 blev vognen ombygget til specialvogn 613 og alt inventar og skillevæggene ved toilettet blev fjernet.

Da vognen mangler de oprindelige skillerum, som også var med til at bærer taget, har den en tværafstivning af jern under loftet.

Vognen blev i 1990 restaureret til brug i veterantoget af Vestsjællands Veterantogs daværende arbejdshold på Flintholm ved Vanløse. På det tidspunkt manglede der pladser i veterantoget, så det var om at få en vogn hurtigt ud at køre - en situation meget lig den der fik DSB til at bygge vognen i sin tid. Det blev derfor besluttet at udstyre vognen med lavryggede lædersofaer der var på lager og samtidigt undlade at genetablere toilettet midt i vognen.

Vognen er 13,1 m lang, vejer 18 tons
og har 50 pladser i 2 storrumskupeer.© Vestsjællands Veterantog
   
Cy 4640 i Gørlev august 2005

Cy 4640 invendigt

Ungarnsk hjælpefjeder på Cy 4640