Personvogn   DSB Cu 4011
Peronvogn DSB Cu 4011 Vognen blev bygget som 3.kl. sidegangsvogn af Scandia i 1924. Vognen blev overtaget fra Kolding Lokomotivklub i 1976 i bytte for en anden vogn.

Oprindeligt havde vognen i den ene ende, et lille toilet med indgang fra sidegangen og ved siden af en togførerkupe med indgang fra endeperronen. I 1951 blev vognen ombygget til brug på Svendborg-banen. Ved denne ombygning blev togførerkupeen sløjfet og toilettet bygget dobbelt så stort og kupeerne fik lædersæder i stedet for de oprindelige træbænkene. Vognen er altså intakt som den så ud i 1951.

Vognen har også det oprindelige balancepuffer system som ellers blev fjernet i DSB tiden på de fleste af de vogne der havde det. Systemet virker ved at pufferne er indbyrdes forbundet via vinkelarme og trækstænger. Når puffen i den ene side, ved kurvekørsel, således trykkes ind, presser systemet puffen i den anden side ud. I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på vognen foretaget i Høng i 1998 og 1999, blev en stor del af undervognen under begge endeperroner skiftet. I den forbindelse blev balancepuffer systemet også renoveret så det er bevaret for eftertiden.

Vognen er 14,4 m lang, vejer 20 tons
og har 48 siddepladser i 6 kupeer.


Almindeligt fjederophæng på Cu 4011
   
Cu 4011 i Høng maj 2005

Sidegangen i Cu 4011

Kupe med lædersæder i Cu 4011

© Vestsjællands Veterantog