Damplokomotivet OHJ 38
Lokomotivet blev bygget i 1917 af Henchel i Tyskland.
Det blev leveret til privatbanen Svendborg - Fåborg som SFB 33.

De sydfynske baner med hovedstrækningen Odense - Svendborg havde i alt 5 af disse lokomotiver, hvoraf SFJ havde bygget det ene (SFJ 31) på banernes værksted i Odense

Lokomotivet var beregnet til godstog og var den største type ved de danske privatbaner.

I 1949 overtog DSB alle de sydfynske privatbaner og dermed SFB 33 som blev omlitreret til DSB Df 130. I 1951 var lokomotivet til hovedrevision på centralværkstedet i Århus.
I DSB tiden kørte lokomotivet på Fyn og i Sønderjylland.
I 1960 blev lokomotivet solgt til privatbanen Troldhede - Kolding - Vejen. Her blev lokomotivet ikke benyttet så meget, da beholdningen af kul og vand var for små til den lange strækning.

Odsherredsbanen købte lokomotivet i 1968 til brug i udflugtstog og snerydningstog.
Lokomotivet blev landskendt under snerydning på HTJ (Høng - Tølløse Jernbane) i vinteren 1978 - 79. Vinterkrigen endte den 21. februar 1979 mellem Ruds Vedby og Kulby, hvor lokomotivet afsporede og væltede. Heldigvis var skaderne ikke større end at OHJ 38 kom i drift igen.
 
Damplokomotiv OHJ 38

Dansk Jernbaneklub købte lokomotivet af OHJ i 1981 i køreklar stand. OHJ 38 blev herefter brugt til mange udflugtstog, bl.a. på sin "gamle" strækning, Svendborg-banen, samt på OHJ og HTJ.

Lokomotivet udløb af revision i 1989 og blev hensat i HTJ´s remise i Tølløse.

I december 2003 blev OHJ 38 flyttet til Asnæsværket i Kalundborg, hvor et arbejdshold begyndte på revisionen. Arbejdsholdet består af nuværende og tidligere ansatte på Asnæsværket, heriblandt et par erfarne folk fra Vestsjællands Veterantog.

Følg arbejdet på www.ohj38.dk

Lokomotivet vejer 57 tons, medfører 6,5 m3 vand og 1,6 tons kul. Max. hastighed 65 km/t.


© Vestsjællands Veterantog