Vestsjællands Veterantog ønsker at reetablere sporet Gørlev-Store Fuglede, så man i fremtiden kan køre med veterantog på strækningen Høng-Gørlev-Store Fuglede. Veteranbanen vil få en strækning på ca. 10 km mod 5 km i dag.

Baggrund og vision

I dag kører Vestsjællands Veterantog med veterantog på strækningen mellem Gørlev og Høng og visse dage videre på Regionstogs strækninger Høng-Slagelse samt Høng-Stenlille.

I fremtiden kan det dog blive vanskeligt at køre veterantog på det kommercielle jernbanenet, dvs. uden for veteranbanen blandt andet på grund af øget toggang og implementeringen af nyt signalsystem.

Vestsjællands Veterantog har derfor gennem de sidste par år undersøgt muligheden for at udvide veteranbanen Høng-Gørlev ved at reetablere sporet på den ca. 5 km gamle banetracè, der går fra Gørlev mod Store Fuglede/Værslev.

Der er i dag vandre/cykelsti på arealet, som ejes af Kalundborg Kommune.

Du kan læse mere om projektet i hæftet
"Idéoplæg og projektbeskrivelse til forlængelse af veteranbanen Høng-Gørlev", som du kan downloade her.

Vi håber, at mange vil synes om ideen. I første omgang vil VSVT opfordre dig til at give din støtte til projektet ved at udfylde og underskrive en støtteerklæring, som kan også kan downloades her på siden. Den udfyldte støtterklæring sendes til Vestsjællands Veterantog, att. Jan Bo Pedersen, Kysttoften 1, 4400 Kalundborg. Du kan også sende den elektronisk til email til:
© Vestsjællands Veterantog
     

Store Fuglede station 1971


Idéoplæg og projektbeskrivelse

Send et Støttebrev


VSVTs driftsudvalg ved banentraceen i Gørlev