Juli 2017
OHJ 38 og arbejdsholdet, der har istandsat lokomotivet.

Høng

Materiellet til veterantoget 2017
Alt materiel er efterset og klargjort til sommerens trafik. Personvognen Cy 4640 er blevet malet, og CU 4011 er efter graffiti-hærværk - også delvist malet. DSB K 564 har i maj og juni været udlånt til Nordsjællands Veterantog

Kiosk-container I løbet af foråret er en ældre con-tainer blev indrettet som kiosk, og den er i slutningen af juni flyttet til Gørlev.

I velfærdshuset gør personalet klar
til dagens kørsler

Velfærdshuset
I løbet af sommeren vil velfærds-huset få en udvendig istandsættelse, bl.a. med maling.

Nyt materiel
Der arbejdes fortsat på istandsæt-telse af personvognen Cxm 4508 samt klargøring af skinnebussen VGJ Sm 6 til maling m.m.


Sporet Høng-Gørlev

Motortoget holder ved læssekranen
på Gørlev station

Beskæringen af buske og træer har været i gang hele vinteren og foråret.

Der er også brugt en del timer på at at rense grøfter og vandløb, så banen ikke skyller væk med de vandmæng-der, oftere og oftere varsles om.

I slutningen af juni har Vestsjællands Veterantog i forbindelse med aftale mellem Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier af 26. aug. 2016 om at fremme veterantogs-kørslen i Danmark fået bevilget ca. 1 mio. kr. til opretholdelse af veteran-togskørsel Høng-Gørlev. Pengene skal bruges til udskiftning af sporet mellem Strandvejen og Tranevej i Høng.

Gørlev station
På Gørlev station er der i december opsat vandkran og læssekran samt meldeklokke, og picnicområdet er blevet overdækket. Og der arbejdes videre med at skabe en "rigtigt" stationsmiljø i Gørlev.


OHJ 38

Siden OHJ 38 kom til Høng i juli 2016, har arbejdsholdet fra Asnæsværket kørt til Høng og arbejdet ihærdigt med at færdiggøre istandsættelsen af lokomotivet.

Den 8. maj blev OHJ 38 opfyret, og da der var tryk på kedlen, blev diverse rørforbindelser bl.a. til trykluftpumpe, fløjte, manometre m.m. blæst rene for møg.

Der mangler endnu lidt montage-arbejde og pt. er lokomotivet anbragt i stenremisen, hvor der er grav. Her efterses undervognen og fjedrene justeres. Herefter skal lokomotivet ud på et par prøvekørsler.

OHJ 38 kan formentlig endeligt godkendes og indsættes i driften i august/september 2017!

De mange dele på førerpladsen på
OHJ 38 er under montering
i februar 2017